ข้อมูลโรงเรียน สตูลวิทยา

สตูลวิทยา

สตูลวิทยา ส.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Satunwittaya School

318 หมู่ที่ 6
ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
สังกัด สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) Tel. 074711955

เบอร์โทรศัพท์ : 074711955

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://service.stw.ac.th/

เกี่ยวกับสตูลวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน สตูลวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 5 0 5
ข้าราชการครู 22 75 97
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 2 5 7
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 30 81 111

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 172 186 358 10
ม.2 179 193 372 10
ม.3 169 190 359 10
ม.4 120 213 333 9
ม.5 88 256 344 9
ม.6 90 216 306 8
รวม 818 1254 2072 56