ข้อมูลโรงเรียน สตูลวิทยา

สตูลวิทยา

สตูลวิทยา ส.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Satunwittaya School

318 หมู่ที่ 6
ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
สังกัด สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) Tel. 074711955

เบอร์โทรศัพท์ : 074711955

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://service.stw.ac.th/

เกี่ยวกับสตูลวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน สตูลวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 5 0 5
ข้าราชการครู 23 73 96
พนักงานราชการ 1 1 2
ลูกจ้างชั่วคราว 1 3 4
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 30 81 111

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 181 199 380 10
ม.2 173 189 362 10
ม.3 152 207 359 10
ม.4 87 255 342 9
ม.5 93 220 313 8
ม.6 63 174 237 8
รวม 749 1244 1993 55