ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนสตูลวิทยา

318 หมู่ที่ 6

ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สังกัด สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) Tel. 074711955

318 หมู่ที่ 6

ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00